Valideringsdeligationen
Broschyrer för att sprida kunskap om ett nytt verktyg för att bedöma den egna kompetensen s.k. självskattning.