Post- och Telestyrelsen
Broshyr inför Sveriges kandidering till ITU Council.