Svenska Prematurförbundet
Logotype, grafiskt profilprogram och grafiskt material.