Molly Bark
Industridesigner och illustratör.

www.mollybark.se