Förenade Israelinsamlingen
"Menorah" – en judisk tidning med syfte att samla in pengar till projekt för bl.a. barn och äldre i Israel.

Logotype, ny grafisk form och löpande formgivning.