IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)
En opolitisk organisation vars syfte är att stödja demokrati världen över.

Julkort