Hatten Förlag
Utbildningsmaterial i fyra delar bestående av ledardokument (bilden) och kursportfolio.