Grafiska sällskapet
Tidningen Grafiknytt
Ny grafisk form och löpande formgivning.