Basta
Sveriges byggindustrier i samarbete med Svenska Miljöinstitutet
– databas med fritt tillgänglig information om trygga materialval för ett giftfritt byggande
www.bastaonline.se

Logotype, grafiskt profilprogram och grafiskt material.